Veiledning

Aase`s relasjonsverksed

 

 

Ordet ”veiledning” antyder at det er å vise eller lede på vei. Dette skaper en forståelse av at veiledning har å gjøre med samhandling, hvilket gjør veiledning til et relasjonelt begrep. Den samhandlingen som skjer i en veiledning foregår mellom veileder og veiledet, men det vil også være en samhandling de veiledete imellom i en gruppeveiledning.

 

Peavy definerte formålet med sin veiledning slik:

”Vejledning giver en person mulighed for at undersøke betydningerne i hans eller hennes nuværende liv og på den måde komme i gang med å finne nye veje” (Peavy 2005:111)

 

 

 

http://aaserosenvold.net/

http://aaserosenvold.net/