Mine verdier

Aase`s relasjonsverksed

 

 

Jeg mener at vi er født gode, og at alle mennesker vil gjøre gode handlinger. Altså har jeg et humanistisk menneskesyn.

 

Det som kjennetegner den humanistiske tradisjonen, er det positive menneskesynet. Aktuelle teoretikere innen denne tradisjonen er Carl Rogers, Søren Kierkegaard og Abraham Maslow. Maslow er vel mest kjent for det såkalte behovshierarkiet, hvor målet er selvrealisering. Kierkegaard er representant for den eksistensialistiske tradisjonen.

 

Andre eksistensialister er Jean-Paul Sartre og Arent, som har vært med på å forme mitt menneskesyn og syn på livet generelt.

 

Den nordnorske filosofen Anders Lindseth med sin filosofiske veileder er også vise omsorg for sine klienter sjel (Skagen 2004:134). For ham er det viktig at begge parter i en samtale utvikler ny kunnskap:

 

”Oppmerksomheten åpner et rom der livet kan gestalte seg på nytt i talen. […] Når ordene møter en oppmerksom lytter, skjer det noe. De får en ny fasthet. Du hører dem på en ny måte. […] Ikke bare fordi man i samtalen har berørt noe viktig, men fordi man er kommet inn i en bevegelse der livskrefter er blitt satt fri.”

(Lindseth 2002:115) (Skagen 2004:134)

 

 

 

 

 

http://aaserosenvold.net/

http://aaserosenvold.net/